O NAS

Firma dysponując własnym wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz wspierana przez swoich partnerów jest w stanie przygotować do realizacji oraz sprawować nadzór nad realizacją inwestycji w szeroko pojętym zakresie systemów energetycznych. POLSKA KOGENERACJA SP. Z O. O. to spółka inżynieryjna specjalizująca się w obsłudze z zakresu cost management, w szczególności związana z kosztorysowaniem i szeroko pojętymi doborami rozwiązań technicznych dedykowanych instalacjom u klientów. W swoim portfolio skupia największe przemysłowe krajowe inwestycje. Działamy we wszystkich segmentach rynku, dla firm w kraju i Europie. Naszym Klientom dostarczamy rynkowe wyceny inwestycji. Dbamy o ich transparentność i przejrzystość, starając się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania. Poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta oferujemy Państwu partnerstwo w biznesie zapewniające realne korzyści.

Łączymy naszą wykwalifikowaną kadrę inżynierską z wieloletnim doświadczeniem w realizacjach projektów z dziedziny chłodnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz technologii z nimi skojarzonych. Pomagamy przebrnąć przez procedury urzędowe, zamówień publicznych i nie tylko związane z wdrożeniem technologii kogeneracji lub poligeneracji na obiektach w Polsce. Nasze zadanie to znalezienie najlepszych rozwiązań dla potencjalnych klientów pozwalających na zagospodarowanie odpadowych źródeł energii, na zoptymalizowanie dostarczania mediów w postaci energii elektrycznej, szukających wytworzenia chłodu i (lub) ciepła, w technikach opartych o zasadę „zero waste”. Celem działań są usługi definiujące problem, a realizowane są poprzez doradztwo techniczne, opracowywanie koncepcji, koordynację działań oraz dostarczanie urządzeń.

REFERENCJE – są miarą naszego sukcesu

WSPÓŁPRACA

CO SŁYCHAĆ W BRANŻY

Szkolenie i prelekcja: „Kogeneracja – dobór i optymalizacja mocy, case study w Polsce”

Kilka dni temu 7 grudnia 2021 roku zrealizowaliśmy szkolenie i prelekcję w Arche Puławska Residence. Chcieliśmy przybliżyć naszym słuchaczom przybliżyliśmy ...
Czytaj więcej

Przemysł energochłonny dostał 815 mln zł rekompensat.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 rok. Łączna suma rekompensat za ...
Czytaj więcej

Transformacja energetyczna w rękach polskich przedsiębiorców i moda na Energy Management

Przedsiębiorcy próbują różnych sposobów obrony przed wzrostem cen energii. Niektórzy w panice szukają tańszych dostawców energii, inni zaś próbują redukować ...
Czytaj więcej
Polska Kogeneracja, Ustawa, Efektywność Energetyczna

Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej

Uchwalona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej dostosowuje krajowe rozwiązania prawne do wymogów regulacji europejskich. Dodatkowo celem regulacji ...
Czytaj więcej

Kogeneracja z fotowoltaiką

Opracował: mgr inż. Wiesław Olasek Tytuł artykułu „Kogeneracja z fotowoltaiką” mógłby być artykułem politycznym, prawnym, a będzie tylko technicznym. Można ...
Czytaj więcej
Biomasa Kogeneracja Polska Kogeneracja

Są wyniki aukcji dla nowych instalacji do 1 MW wykorzystujących biogaz nierolniczy oraz biomasę

Czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. To aukcja oznaczona jako ...
Czytaj więcej
Rafał Gawin URE

Prezes URE ogłasza wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej

Prezes URE ogłasza wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej dla obiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe na ...
Czytaj więcej
Krowa Bydło Metan - Polska Kogeneracja Sp. z o.o.

Cel OZE na 2030 r. zostanie podwyższony

Dyrektywa RED II zawiera zapisy, które mają doprowadzić do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji CO2 do roku 2030 na poziomie ...
Czytaj więcej
Polska Kogeneracja Sp. z o.o. - Liczniki energia OZE

Licznik jak komputer wsparciem dla producentów energii z OZE

O licznikach mierzących zużycie energii, które wkrótce pojawią się w naszych domach jako liczniki-komputery, mówi w rozmowie z aleBank.pl Paweł ...
Czytaj więcej
Loading...

KONTAKT

Dane rejestrowe

Polska Kogeneracja Sp. z o.o.

Zarząd

Wioletta Tratkiewicz – Prezes Zarządu
Dariusz Dziekciarz – Wiceprezes Zarządu

NUMER KRS: 0000894404
NUMER NIP: 6482803739
REGON: 38864710000000

Adresy

Siedziba Spółki

ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze


Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Aleksandra Krzyżanowskiego 4, 05-080 Klaudyn
e-mail: biuro@polskakogeneracja.pl

Kontakty operacyjne

Wioletta Tratkiewicz – Prezes Zarządu
e-mail: wioletta.tratkiewicz@polskakogeneracja.pl
tel. +48 662 277 825

Dariusz Dziekciarz – Wiceprezes Zarządu
e-mail: dariusz.dziekciarz@polskakogeneracja.pl
tel. +48 606 986 733

Robert Mularuk – procesy inwestycyjne i koordynacja zadań technologicznych
e-mail: robert.mularuk@polskakogeneracja.pl

Formularz kontaktowy

Możesz wprowadzić imię i nazwisko. Jeśli zależy Tobie na zachowaniu animowości wprowadź swój Nick / Pseudonim.
Wprowadź poprawny adres e-mail. Jeśli oczekujesz od nas odpowiedzi tylko pod tym warunkiem będziemy się mogli z Tobą skontaktować.
Język