Polska Kogeneracja Sp. z o.o. - Użytkownicy
WSPOLPRACA

UŻYTKOWNIK

Inwestycje możemy realizować zarówno w systemie „Buduj”, jak i „Projektuj i Buduj” oraz „Modernizuj”.

Studium wykonalności i koncepcja rozwiązania.

Przygotujemy ocenę techniczną, ekonomiczną i środowiskową planowanej inwestycji. Przygotowując dokumentację, przedstawimy możliwe warianty realizacji oraz zaproponujemy technologię wykonania.

Projekt Budowlany

Kompleksowa dokumentacja projektowa, której celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji. W zakres wykonania dokumentacji wchodzi uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Projekt Wykonawczy

Szczegółowa dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie instalacji przemysłowej. W skład dokumentacji wchodzą szczegółowe rysunki techniczne, obliczenia i ilościowe materiałów oraz dobór technologii wykonania robót.

Co to jest optymalizacja projektów?

Optymalizacja projektów to usługa skierowana głównie do klientów z sektora przemysłowego oraz urządzeń chłodniczych lub modernizacji źródeł CHP. Oferujemy swoim klientom nie tylko możliwość wyprodukowania określonych rozwiązań, ale również optymalizację dokumentacji technicznej, w tym projektu, mającą wpływ na zmniejszenie kosztów wytworzenia bądź poprawę funkcjonalności urządzeń. Dzięki temu, nasi klienci zyskują wartość dodaną, która wyróżnia nas spośród konkurencyjnych firm, oferujących wyłącznie wykonawstwo na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej.

Realizujemy małe, średnie i duże zlecenia wykonawcze specjalizując się we wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii w wytwarzaniu i przetwarzaniu energii w oparciu o technikę chłodniczą i na układach wykorzystywanych w kogeneracji.

Język