OFERTA

nasze rozwiązania wybiegają w przyszłość

COST MANAGEMENT – Pełna kontrola i elastyczność

Planowanie i kontrola budżetu inwestycji. Pozwala zmniejszyć koszty oraz uniknąć robót dodatkowych w trakcie realizacji. Świadczymy usługi cost managera i procurement managera w zakresie. Proces przygotowania inwestycji:

 • przygotowanie przetargu;
 • analiza ofert;
 • negocjacje;
 • proces budowy;
 • zakupy materiałów Inwestorskich;
 • zarządzanie kosztami inwestycji;
 • raportowanie;

VALUE ENGINEERING – Szybkość wdrożenia

Monitorowanie wartości inwestycji realizujemy zarówno na etapie projektowania i wykonywania,
aby uzyskać dla Państwa maksymalne korzyści.

Etap – projektowanie

Największą korzyścią z Inżynierii wartości jest pewność kosztów późniejszej realizacji inwestycji. Po zakończeniu prac projektowych Inwestor wie ile na rynku będzie kosztowało wybudowanie budynku na podstawie wykonanego projektu. Ważne jest, aby prace rozpocząć w trakcie wykonywania projektów.

Etap – wykonawstwo

Podczas realizacji Inwestycji często nie ma czasu na dokładną analizę rynku oraz zebranie ofert od różnych producentów na cenotwórcze materiały. Nasz zespół w krótkim czasie zgromadzi konkurencyjne oferty

FIT-OUT TABELE BUDŻETOWE TO ZYSK ENERGETYCZNY

Wycena na podstawie planów oraz indywidualnych standardów wykonania.

Zakres usługi:

 • wielowariantowe tabele Inwestorskie do budżetowania na podstawie specyfikacji oraz standardów technicznych;
 • wyceny na podstawie planów oraz specyfikacji;
 • wyceny na podstawie projektów dla modernizacji instalacji.

USŁUGA DEFINIUJĄCA PROBLEM – RSI MANAGEMENT

Analiza obecnego stanu i opracowanie bilansu energetycznego dla instalacji przemysłowej; Opracowanie, we współpracy z inwestorem koncepcji modernizacji systemu energetycznego; Opracowanie studium przedinwestycyjnego, które nazwać można audytem energetycznym lub analizą efektywności energetycznej i finansowej. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, która jest dokumentem
zawierającym wymagania techniczne niezbędne do określenia standardu wykonywanych robót na budowie.

Wykonujemy specyfikacje, które zawierają:

 • część ogólną;
 • wymagania materiałowe;
 • wymagania sprzętowe;
 • wymagania transportowe;
 • wymagania wykonawstwa robót;
 • wymagania kontroli badań i odbiorów;
 • wymagania przedmiarowo-obmiarowe;
 • opis odbiorów robót;
 • opis sposobu rozliczeń robót;
 • instrukcje ppoż dla kotłowni CHP;
 • dokumenty odniesienia.

INDYWIDUALNE SYSTEMY ENERGETYCZNE, ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE LOKALNIE I GLOBALNIE

Opracowanie procedury przetargowej w zakresie zależnym od przyjętego trybu realizacji inwestycji. Jeśli inwestycja ma być realizowana na podstawie uprzednio opracowanej dokumentacji budowlanej to wykonanie dokumentów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego. Jeśli ustanowiony jest inwestor zastępczy (inżynier kontraktu) to przygotowanie odpowiedniej procedury przetargowej.

Odpowiedzialność w biznesie

Jesteśmy kontynuatorem kilkudziesięcioletniej tradycji znanych i uznanych marek rynkowych chłodnictwa w Polsce. Na wszystkie urządzenia udzielamy gwarancji. W trakcie jej obowiązywania świadczymy serwis gwarancyjny. Posiadamy stany magazynowe części zamiennych, zarówno wchodzących w skład modułów „prąd i ciepło”, jak i modułów „chłód”.

Nasze specjalizacje

Realizujemy małe, średnie i duże zlecenia, o różnym stopniu skomplikowania. Zajmujemy się projektowaniem, wykonywaniem oraz integracją instalacji kogeneracyjnych, trigeneracyjnych i automatyki oraz rozbudową systemów zasilania gwarantowanego w instalacjach OZE (m.in. na biogazowniach).

Język