POLSKA KOGENERACJA AKTUALNOŚCI

Kogeneracja z fotowoltaiką

Opracował: mgr inż. Wiesław Olasek


Tytuł artykułu „Kogeneracja z fotowoltaiką” mógłby być artykułem politycznym, prawnym, a będzie tylko technicznym. Można by rozpisywać się nad ciągłymi zmianami w prawie energetycznym, OZE, dynamicznych
zwrotach w politycznym poparciu dla kogeneracji z systemem certyfikatów, meandrach wsparcia dotacjami różnych technologii OZE, ale jak pisze redaktor Jerzy Iwaszkiewicz – my się polityką nie zajmujemy. Pozostaje nam, więc zająć się aspektami technicznymi, chociaż tak do końca od polityki nie da się uciec. Na początek warto sobie uświadomić z jakim wyprzedzeniem musimy podejmować działania jeśli zależy nam na realizacji inwestycji i oszczędnościach. Poniżej, na wykresie Gantta, pokazane zostały poszczególne działania i czas ich trwania. Pierwsza pozycja – uświadomienie sobie opłacalności podjęcia inwestycji – odnosi się do inwestora. Niestety zbyt często właściciel firmy lub główny decydent jest przekonany, że skoro dysponuje odpowiednimi komórkami organizacyjnymi to nikt nie musi mu niczego podpowiadać bo jego
ludzie wiedzą wszystko najlepiej. A prawda często jest taka, że pion techniczny (główny mechanik lub główny energetyk) ma tyle codziennych zadań, że takimi analizami się nie zajmuje. Wynika to także z braku odpowiednich narzędzi analitycznych. Naturalne jest także przyzwyczajenie do stanu obecnego. Zwykle dopiero osoba z zewnątrz jest w stanie obiektywnie ocenić sytuację i zaproponować korzystne dla inwestora rozwiązania techniczne i organizacyjne. Jeśli uda się skutecznie zainteresować inwestora potencjalnymi oszczędnościami to potrzebujemy jeszcze około 14 dni na podpisanie zlecenia.

zachęcamy do lektury całości opracowania.

Język