Polska Kogeneracja, Ustawa, Efektywność Energetyczna
POLSKA KOGENERACJA AKTUALNOŚCI

Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej

Uchwalona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej dostosowuje krajowe rozwiązania prawne do wymogów regulacji europejskich. Dodatkowo celem regulacji było doprecyzowanie części pojęć w celu usprawnienia procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza też dodatkowe – obok świadectw efektywności energetycznej – środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii.

Dzięki zaproponowanym zmianom do realizacji celu w zakresie efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków europejskich oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa wprowadza również możliwość realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej przez podmioty zobowiązane w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.

Po nowelizacji system świadectw efektywności energetycznej obejmie także przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych.

Powstanie centralny rejestr oszczędności energii finalnej, w którym gromadzone będą dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.

Projekt wzmacnia również przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej (tzw. umowy EPC) w sektorze publicznym, m.in.  doprecyzowując wpływ tych umów na dług publiczny.

W celu podniesienia jakości sporządzanych audytów efektywności energetycznej doprecyzowano wymogi wobec osób przygotowujących te audyty.

Artykuł pochodzi ze strony GOV.pl

Język