AKADEMIA

II Transza środków funduszu modernizacyjnego

„Finansowania dla projektów związanych z kogeneracją
ogłoszone w NFOŚ:

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu
KTO:
Przedsiębiorcy wytwarzający energię o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50MW. Ciepło użytkowe do sieci – nie więcej niż 30%!
DOTYCZY:
Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalnie 30% wytworzonego ciepła użytkowego zostanie wprowadzone do sieci ciepłowniczej.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚRODKÓW: dotacja do 50% plus pożyczka do 100%.

Kogeneracja dla Ciepłownictwa
KTO:
Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną lub ciepło – całkowita moc zamówionej mocy cieplnej systemu ciepłowniczego nie mniejszej niż 50MW. Ciepło użytkowe do sieci – minimum 70%.


DOTYCZY:
Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzona do publicznej sieci ciepłowniczej!

SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚRODKÓW: dotacja do 50% plus pożyczka do 100%

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał dzisiaj zielone światło finasowaniu ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Język